Arkiv för reguli

Prinsens femte bok (Liber V Vel Reguli)

Posted in Ritualer, Thelema with tags , , , , , on 10 maj, 2013 by Joakim

Prinsens femte bok

(Liber V Vel Reguli)

A:.A:. publikation klass D

Odjursmärkets ritual

En besvärjelse passande för åkallan av den nya eonens energier

adapterad för daglig användning för magiker oavsett grad.

DEN FÖRSTA DELEN

Edens formel även kallad det elvafaldiga sigillet.

En motströmsdedikation av Eonen.

 

 1. Låt magikern vara klädd och väpnad på det sätt som denne finner lämpligt. Vänd mot Boleskine, som är odjuret 666′s boning.

 2. Ring klockan 1-3-3-3-1.

 3. Sätt högerhandens tumme mellan pek och långfinger (knuten näve) genomför gesterna som följer.

Den vertikala delen av formeln.

 1. Med handen rita en cirkel ovanför huvudet ropa; NUIT!

 2. Dra en rak vertikal linje nedåt och rör vid Muladhara chakrat (könet) ropa HADIT!

 3. Dra linjen tillbaka till bröstet och rör dess mitt ropa RA-HOOR-KHUIT!

Den horisontala delen av formeln.

 1. Rör vid pannan, munnen och vid struphuvudet ropa AIWAZ!

 2. Dra tummen horisontalt från höger till vänster i höjd med näsan.

 3. Rör vid bröstets mitt och sedan solarplexus, ropa THERION!

 4. Dra med tummen från höger till vänster i höjd med bröstbenet.

 5. Rör vid svadhisthana (magen) och muladhara (kön) chakrorna ropa BABALON!

 6. Dra med tummen från vänster till höger över magen i höjd med höfterna.

Formelns deklaration

 1. Magikern omsluter staven med fingrarna runt varandra. Ropa LAShtALTHELEMA!FIAOFAGAPÉAUMGN!

  (Så ska kraftens ord deklareras som låter den nya eonens krafter verka i världen).

Deklaration av vad som åstadkommits

 1. Låt magikern ringa klockan 3-5-3, ropa ABRAHADABRA!

DEN ANDRA DELEN

 1. Låt magikern som fortfarande står vänd mot Boleskine röra sig till sin cirkels omlopp.

 2. Vänd dig åt vänster och gå med snabbhet och styrka likt en tiger som vandrar runt sin cirkel. Fullfölje en cirkel.

 3. Gör Horus eller inträdarens tecken när man passerar Boleskine för att projektera kraften som emanerar därifrån.

   

 4. Träd cirkeln tills du kommer till norra kvarteret, stanna upp. Vänd dig mot norr.

 5. Spåra upp det bakvända pentagrammet för att invokera luft (aquarius)

 1. Rikta staven till pentagrammets mitt och ropa på NUIT!

 2. Gör tecknet som kallas Puella (flickan) (Stå med fötterna ihop. Huvudet nedböjt. Vänstra handen täcker könschakrat och den högra handen täcker bröstet. Se Venus de Medici).

 3. Vänd dig mot vänster. Följ cirkelns omlopp då du passerar Boleskine känn dess kraft strömma in. Stanna upp vid det södra kvarteret. Vänd dig utåt.

 4. Spåra upp det bakvända pentagrammet för att invokera eld (Leo).

 5. Rikta staven till pentagrammets mitt och ropa på HADIT!

 6. Gör Tecknet för Puer (barnet). Stå med fötterna ihop och huvudet rakt. Låt högerhanden (knuten men med tummen stickandes ut rak vinkel från näven). Låt armen vara höjd vertikalt ut från axeln med med överarmen rest rakt upp. Låt vänstra handen vila i höfthöjd. Låt fingrarna vara klolika medan tummen pekar ut från kroppen. (se gudarna Mentu eller Khem.)

 7. Vänd dig mot vänster. Följ cirkelns omlopp stanna vid östra kvarteret vänd utåt. Spåra upp det bakvända pentagrammet för att invokera jord (Taurus).

 8. Rikta staven till pentagrammets mitt och ropa på THERION!

 9. Gör tecknet som heter Vir (mannen). Fötterna ihop. Knutna händer med tummarna stickandes ut som horn. Händerna placerade vid tinningarna. Huvudet lågt och framskjutet som en behornat djur. (se Pan, Bacchus)

 10. Vänd dig mot vänster. Följ cirkelns omlopp stanna vid väst vänd utåt Spåra upp det bakvända pentagrammet för att invokera vatten.

 11. Rikta staven till pentagrammets mitt och ropa på BABALON!

 12. Gör tecknet för Mulier (kvinnan). Fötterna brett isär. Armarna upprest i likhet med en liggande halvmåne. Huvudet ska vara lutat bakåt. (se bok4 kapitel 2)

 13. Träd in i dans. Spinn runt din egen axel motsols förbi vart kvarter även detta motsols. Minska cirkeln tills du kommer till cirkelns mitt vänd mot Boleskine.

 14. Höj staven och spåra odjurets tecken. Ropa AIWAZ!

 15. Höj staven och spåra odjurets invokerande hexagram.

 16. Sänk staven och slå till maken.

 17. Ge tecknet Mater Triumphans (den triumferande modern). Fötterna ihop. Vänstra armen böjd som den stödjer ett spädbarn. Högerhandens tumme och pekfinger nyps runt vänstra bröstvårta som om att ge det till barnet. Ropa THELEMA!

 18. Genomför sprialdansen baklänges motsols. Var gång man passerar ett kvarter (börja med väster) buga och ropa.

  a. Framför mig LA’s krafter (väst)

  b. Bakom mig AL’s krafter (öster)

  c. På min högra sida LA’s krafter (norr)

  d. På min vänstra sida AL’s krafter (söder)

  e. Ovanför mig ShT’s krafter (hoppa upp i luften)

  f. Nedanför mig ShT’s krafter (slå till marken)

  g. Inom mig krafterna. (håll om staven med höger hand ovanför vänstra rakt ut framför dig.

  h. Runt mig flammar faderns anlete. Kraftens och eldens stjärna!

  i. Och i pelaren strålar hans sexfaldiga strålljus.

DEN SISTA DELEN

Är identisk med den första delen.

Annons