Arkiv för Nightside Narratives

Grist to whose mill? – Kenneth Grant

Posted in Böcker, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , , , , on 1 september, 2014 by Joakim

Grist_to_Whose_Mill

Detta är Kenneth Grant’s första roman skriven mellan 1952-53. Manuskriptet försvann och var borta och ansågs förlorat för till några år sedan då det återfanns i Grant’s ägor.

Handlingen rör sig kring Ruthven Seeley en ondskefull magiker som nyligen dött då handlingen startar och om hans lärling Marcus Maybourne som tagit över ordern. 

Marcus känner att något lömskt och ondskefullt är på väg att ske och att Ruthven är på väg att åter ta form och åter gå på jorden.

Dom flesta personerna i boken har karaktärsdrag från kända ockultister runt 1940-50 talet vilket gör att historien känns ett fönster in i en svunnen tid även om händelser och personer gjorts om eller ändrats helt.

Detta klassas som ett nytt tillägg i Nightside Narratives som är en samling av romaner av Grant. Dock är denna roman inte inte lika sammanflätad med Grant’s magiska arbete.

Tvärt om Grist to whose mill känns mer som en reaktion av en mycket ung och naiv Grant då han efter Crowleys död i gamla dagböcker och anteckningar upptäcker att hans mästare inte alltid var den trevligaste av individer. 

Hur som helst är det en spännande inblick i handlingar jag så väl känner till och läst om i flera år. Detta skänker ett liv till boken som annars kanske inte skulle infunnit sig.

Annons