Arkiv för moral

Moral och normer

Posted in blandat, Thelema with tags , , , , , , , , on 26 augusti, 2014 by Joakim

morality1

När det kommer till andlig utveckling anser jag att man måste göra sig av med moral och normer som man kanske hyser. Ofta formas dessa värden av ett samhälle färgat av konflikter och motsägelser och en rädsla att gå utanför de gränser som gruppmedvetandet har satt.

Det finns enligt mitt tycke två uttryck som man bör begrunda och det är objektiva och subjektiva värden. I mitt synsätt finns det inga objektiva värden över huvud taget, man skulle kunna kalla mig en värdenihilist.

Jag tror på subjektiva värden. Det vill säga att vi själva skapar de värden som vi ser som svarta och vita, onda och goda. Religion har alltid placerat moraliska värden utanför sig själva som en objektiv sanning.

problemet med objektiva värden är att de inte går att empirisk fastställa utan man måste till slut luta sig på andras högre vetande personers vetandes tolkningar av de objektiva sanningarna. 

Vår subjektivitet färgar alla våra tolkningar av det vi anser är objektiva värden. Att ifrågasätta en tolkning blir i förlängningen ett ifrågasättande av den objektiva sanningen i sig och det skulle rasera hela den objektiva världsbilden. 

Men objektiva sanningar får vi fasor som häxjakter, folkmord, moralisk panik, förföljelser av homosexuella och oliktänkande. Allt som vågar vara subjektivt är ett hot mot den som håller en objektiv världsbild. 

För att vi ska kunna utvecklas som en andlig varelse måste vi våga bryta dessa normer och moral som samhället fött oss med sen barnsben. 

Att ifråga sätta allt objektivt är även att ifrågasätta sig själv. För inser jag att allt jag uppfattar är subjektivt, det vill säga knutet till jag som person innebär att det finns lika många tolkningar som det finns individer. 

Att våga säga, nej det finns inget gott eller ont, svart eller vitt. Det enda som finns är subjektiva gott och ont. Jag kopplar således moral till en objektiv värdeuppfattning något som en fri individ inte han hålla sig fast vid och fortfarande vara en fri subjektiv individ. Etik är enligt min åsikt ett subjektivt ställningstagande där man utgår från sig själv och är medveten om detta. 

Etik är mitt eget val. Moral är vad någon annan säger jag ska göra. 

Denna skillnad visar varför de stora religionerna använder sig mycket av så kallat moraliska handlingar. Dessa handlingar baserar sig på en religiös dogma än ett subjektivt ställningstagande som i sig är mer etisk eftersom jag som individ själv måste nå fram till ett ställningstagande.

Know thy self!

Är det verkligen du håller en åsikt eller är det ett gruppmedvetande som bestämmer den åt dig.

Annons

BDSM och andligt arbete

Posted in Övningar, Ritualer with tags , , , , , , , , , , on 28 februari, 2014 by Joakim

triskele

Har BDSM något andligt arbete att göra? Har sex något att göra med det? Oja säger jag. Det handlar inte bara om kundalini och väcka eldormen inom oss utan så mycket mer.

När det kommer till vår egen sexualitet, alla normer som tvingats på oss av samhället och gruppmedvetandet vi lever i och alla blockeringar vi bär inom oss så är dessa stora hinder för personlig och andlig utveckling.

Man kan även använda DS inom arbetet med stor framgång. Jag har haft funderingar kring detta tidigare där magikern är den undergivne som projicerar en bild på den dominanta som i sin tur som rollen av säg Balabon ändrar med dominans den undergivnes subjektiva universum.

Detta har varit mina tankar utan att direkt skrivit det rakt ut men boken Carnal Alchemy pekade på det och framförallt Crowley arbetade med detta då han för det mesta var den som var undergiven.

Men det handlar även mycket om att tänja på sina egna gränser. Att riva ned vanföreställningar och psykiska blockeringar inom sig själv som hindrar energi och det verkliga jaget att flyta fritt.

Normer och moral är människans värsta fiende och dessa förtrycker oss 24/7. För att bli bättre människor. Självständiga och tänkande människor måste vi bryta ned den form som vi tvingats in i för att sedan åter bygga upp oss själva efter vår egen vilja.

Det är detta som är kärnan av Set’s torn som jag arbetar med. Riva ned det gamla tornet till grunden för att bygga upp något som står på en fast grund och som varar.