Arkiv för grant

The ninth arch – Kenneth Grant

Posted in Böcker, Typhoniskt with tags , , , , , , , , , on 23 januari, 2018 by Joakim

The_Ninth_Arch

Det här är dem nionde och sista boken i den Typhoniska trilogin av Kenneth Grant. För att få en bättre grund till boken bör man ha läst Against the light av Grant då böckerna mer eller mindre går hand i hand.

Själva boken består av den text som kallas för Liber OKBISh som mottogs genom det magiska arbete som New Isis Lodge gjorde under 1950-talet och kommentarer till dess strofer.

För en nybörjare kommer man antagligen inte förstå något alls utan uppfatta boken som en galnings verk. Det krävs en bra grund i Grant’s magi och magiska värld.

Som vanligt så är detta en bok man inte bara läser rakt upp och ned utan det kräver sin tid och man får återkomma gång på gång för att finna nya guldkorn som tidigare man missat.

Nyckel för min egna läsning och arbete är i denna bok LAM, dottern, Mut, Maion, Zains eon, 17 och 71.

Annons

Beyond The Mauve Zone – Kenneth Grant

Posted in Böcker, Liber Zain, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , on 17 januari, 2016 by Joakim

1397236_794423410683188_7805629207825531183_o

And for MARCH 2016 !

Beyond The Mauve Zone by Kenneth Grant

The programme of restoring to print all volumes of the Typhonian Trilogies continues with the scheduled release of this, the eighth and penultimate volume, in Spring 2016. First published in 1999, this sought-after volume has been out of print for many years now, and its republication has been eagerly anticipated. In the meantime, here follows a description of the contents by the author:Oblique to the paths that give on to other dimensions, and beyond them, there lies a region which the author has termed the Mauve Zone.

Mystics, magicians, sorcerers, artists of many kinds have – over the centuries – skirted it, stumbled upon it, and fled from it. Very few have penetrated beyond it and survived, or cared to leave any record of the experience. Those that did, have had to present their accounts as fiction, or discover a new means of communication – via wierd art, symbols, hieroglyphics, signs which fellow pilgrims alone might recognise.

Access to the Mauve Zone has been facilitated in more recent times by the use of magical systems developed by occultists such as Austin Osman Spare and Aleister Crowley, both of whom established contact with inter-dimensional entities possessed of trans-human knowledge and power. Both systems involve the use of sexual magick to open hidden gates that have remained sealed for centuries.

The present book contains references to these systems, as well as to the explorative work of skilled contemporary Adepts such as Michael Bertiaux, Margaret Ingalls (Nema), Jeffrey and Ruth Evans, and the Patriarch of the Ecclesia Gnostica Alba, Zivorad Mihaljovic, which places them in the forefront of present-day practitioners.

There is also included a detailed account of the Cosmic Energy in humanity, known anciently as the Fire Snake, the Kundalini of Oriental arcane tradition which it is necessary to awaken if access to the Mauve Zone, and beyond, is to be achieved successfully. The account is based upon a rare Tantric work which provides veritable keys to the Mauve Zone and to the magico-mystical formulae designed to surpass it.

Beyond the Mauve Zone paves the way for the final volume, The Ninth Arch, in a series comprising three Typhonian Trilogies.

The book will be republished in a fresh typesetting, incorporating corrections made by the author in his own copy of the book. Artwork will be rephotographed where possible, and presented in colour where appropriate.

For further details, contact Starfire Publishing http://www.starfirepublishing.co.uk/

At the feet of the guru – Kenneth Grant

Posted in Böcker, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , , , , , , on 22 september, 2015 by Joakim

SF-GUR

At the feet of the guru är en samling essäer som Kenneth Grant skrev från början av 50-talet fram till tidigt 70-tal. Den berör många berömda österländska gurus och deras lära samt historia.

För den som känner till Kenneth’s böcker så märker man att det är en ung Kenneth som skrivit dessa essäer. Dom är inte lika avancerade och svårlästa som många av hans äldre böcker.

Man uppfattar snabbt en av Kenneth’s influenser kommer från när det gäller ”intet” och vår relation till den. Det är just synen på detta ”intet” som är behållningen i flera av dessa essäer samt synen på viljan i ”gör vad du vill ska vara lagens hela”.

Annars kan det bli rätt tradigt med historien och läran av dessa gurus som för många västerlänningar ter sig främmande och världsfrånvänt.

Boken har vissa poäng och det en insyn i Kenneths unga liv efter Crowley och man får insikt i viss del av vad han influerats av i sina senare Typhoniska trilogier.

Jag har lite svårt för gurus och all deras lära men det innebär inte att jag kan uppskatta vissa synsätt och tankar som de har och hade.

Man kan köpa boken här:

http://www.starfirepublishing.co.uk/

Two brothers

Posted in egna bilder, Liber Zain, meditation, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , on 6 juni, 2015 by Joakim

I followed the raven down the tunnels of sleep till I saw a pair of brothers before me.
The brothers stood before a big person and they slay that which stood before them.
They bent down upon the dead body and out of this very carcass they formed two bows glittering of the stars.
One brother drew the bow and shoot one glittering arrow upwards while the other brother shoot his arrow downwards and so the duality was created out of the same heavenly body of no-thing.

the twins_Sand small

Den Typhoniska filosofin enligt mitt tycke.

Posted in Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , on 19 maj, 2015 by Joakim

penta

Många kopplar Crowley, magi och vänstra handens väg till vad många kallar ondska. Det vill säga handlingar som bryter mot lagen, övergrepp på människor och djur samt mycket annat otrevliga saker. Människor som klär sig i svart och lyssnar på black metall och kallar sig för satanister.

Är så fallet kan man fråga sig?

Nej allt annat än detta säger jag. Visserligen tror jag inte på att värden som gott och ont finns utanför det mänskliga sinnet som en objektiv existens. Detta gäller det mesta i vår vardag och vår egen uppfattning om vår egen personlighet.

Jag ogillar att placera saker i fack så som vit eller svart magi etc… personer som placerar saker i fack generaliserar ofta och dessa leder mer till fördomar än klarhet.

Min uppfattning av den Typhoniska filosofin är att den är kopplad till den kvinnliga aspekten av det andliga och där med månen, undermedvetna, sexualitet, och nattsidan av livets träd (universum B, the void, alltets ursprung). Det icke-manifesta som genom detta icke vara har all potential utan gräns.

Det manifesta är det som anses vara dagsidan, maskulina fallisk solkult. Denna sida är vårt ego och personlighet. Allt vi kan uppleva med våra sinnen och det som ryms inom tid och rum. Allt här är i ständig rörelse och där med också en illusion eller maja som det kallas inom Buddhismen.

Det man fruktar och räds symboliseras oftast med hemska bilder och symboler. Demoner och jävlar får representera avgrunden och det mörka och det är dessa symboler och väsen som Kenneth Grant bland annat använder för att påvisa våran dolda sida som många inom dom stora religionerna räds för men som i slutändan ändå är vårt ursprung. Ett bra exempel är Kali den mörka och slukande modern. Hon är lätt att misstolka med sina avhuggna huvuden runt sin hals.

Men varför anamma nattsidan av det kabbalistiska trädet med dess tunnlar och kliffotiska energier som hotar att förgöra en? För den enkla orsaken att dessa energier och avgrunder finns inom oss själva och får löpa amok med oss om vi inte anammar dessa och lär oss leva med dem och på så sätt kontrollera dess influenser på oss.

Enligt Kenneth Grants Typhoniska triologier är det just mörkersidan som egentligen är den verkliga sidan och vi med våra vardagliga medvetande är likt Platons grottliknelse blott skuggspel på väggen.

Ett bra exempel på denna dualitet som vi lever med är relationen mellan Ra Hoor Kuit och Hoor Paar Kraat. Den ena är sol-falken och den andra barnet som sitter på en lotusblomma på avgrundens vatten. På sätt och vis är de två sidor av samma mynt, en Horus och en anti-Horus. Den som omsluter dem båda är Nuit med stjärnor på sin kropp som är oändliga. Nuit, Nu-Isis är själva mörkret själv som föder ljuset. Hon är bortom tid och rum och därav Kenneth Grant’s ofta utomjordiska liknelser och UFO-symbolism.

Grant var också en av dem som först började använda Lovecraft inom sin kreativa magi vilket säkert inte gått hem i alla läger. Men han använde allt på sin palett för att måla upp och skapa en länk mellan medvetandet och det bortom slöjan. Lovecrafts mytologi hemsöks av monster och otäckheter som inte är jordsliga och detta passade Grant som handen i handsken.

Så den ondska som symboliskt poppar upp inom den Typhoniska filosofin och vänstra handens väg är just symboler. Set, Satan eller Shaitan är en form av anti-logos eller anti sol, den svarta solen, solen bortom solen som ofta kopplas samman med Sirius är inte en ond makt utan snarare vårt sanna ursprung. Rädslan inför detta obeskrivliga har lett till en svartmålning som egentligen inte är rättvis. Precis som livet i sig själv är hårt och brutalt är dessa krafter det, då har man tagit till en symbolik där man ondgör allt detta man fruktar. Men sanningen är att vi är den del av detta och arbetet med att balanser upp detta inom oss är arbetet med de arkaiska krafter som döljer sig bakom dessa skrämmande masker.

Både som barn och som ”vuxen” har jag själv stött på detta alluppslukande mörker flera gånger som ingen kunnat förklara allra minst jag själv. Dessa tillfällen har varit tillintetgörande för mig själv och mitt ego som inte kunde greppa detta oformbara som tornade upp sig inom mig. Men nu känner jag att jag nu har verktyg för att kunna behandla och möta detta mörker som ligger och gömmer sig i våra medvetandes skrymslen.

Vissa anser att Kenneth Grant är ”pure evil” men detta anser jag är en trångsynt bild av honom och säger mer om personen som yttrade åsikten. Det man inte förstår gör man lätt till något farligt men samtidigt hur mycket ondska har inte spridits i världen av människor som sagt sig gjort det i godhetens namn?

PaperArtist_2014-07-24_16-28-38

Convolvulus and other poems – Kenneth Grant

Posted in Böcker, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , , , on 20 september, 2014 by Joakim

bok

Kenneth Grant har tidigare gett ut två poesisamlingar. Här är de samlade tillsammans med en tredje samling.

Volymen innehåller Grant’s poesi som sträcker sig fron 40-talet fram till 2000-talet.

Naturligtvis berör det mesta i samlingen den andliga aspekten eller närmare 110%. Jag gillade dikterna rakt över och man ser en klar linje från de tidigare till de äldre hur de blir allt mörkare och vissa till och med sammanvävda med de Typhoniska trilogierna.

Uppskattar man Grant’s verk både det ockulta och hans romaner kommer man även älska denna diktsamling. Man kan nog säga att han fortsätter Crowleys tradition med dikter och ockultism.

Förlaget: http://www.starfirepublishing.co.uk/

Grist to whose mill? – Kenneth Grant

Posted in Böcker, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , , , , on 1 september, 2014 by Joakim

Grist_to_Whose_Mill

Detta är Kenneth Grant’s första roman skriven mellan 1952-53. Manuskriptet försvann och var borta och ansågs förlorat för till några år sedan då det återfanns i Grant’s ägor.

Handlingen rör sig kring Ruthven Seeley en ondskefull magiker som nyligen dött då handlingen startar och om hans lärling Marcus Maybourne som tagit över ordern. 

Marcus känner att något lömskt och ondskefullt är på väg att ske och att Ruthven är på väg att åter ta form och åter gå på jorden.

Dom flesta personerna i boken har karaktärsdrag från kända ockultister runt 1940-50 talet vilket gör att historien känns ett fönster in i en svunnen tid även om händelser och personer gjorts om eller ändrats helt.

Detta klassas som ett nytt tillägg i Nightside Narratives som är en samling av romaner av Grant. Dock är denna roman inte inte lika sammanflätad med Grant’s magiska arbete.

Tvärt om Grist to whose mill känns mer som en reaktion av en mycket ung och naiv Grant då han efter Crowleys död i gamla dagböcker och anteckningar upptäcker att hans mästare inte alltid var den trevligaste av individer. 

Hur som helst är det en spännande inblick i handlingar jag så väl känner till och läst om i flera år. Detta skänker ett liv till boken som annars kanske inte skulle infunnit sig.

Opus Zain

Posted in Övningar, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , , , on 1 juli, 2014 by Joakim

7-zain_Sophia_Rustic

 

Idag börjar bygget av tornet som bland annat kommer innehålla Set’s öga. Det kommer bli ett torn som blandar både ljust och mörkt.

En vandring inom mig själv och ett fritt spelrum för den kreativa ockultism som Grant är förgrundsfigur för.

Ett strävande efter den huvudlösa guden inom mig själv. Svärdet och ormens arbete. Strävan att skapa och ta sig över de dolda stigarna genom ökning till avgrunden och det andra universumet.

lam___the_gateway_by_hermanubis93-d7ljzse

Nightside of Eden – Kenneth Grant (1977)

Posted in Böcker, Kabbalah, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , , , , , , on 4 juni, 2014 by Joakim

Nightside_cover

I våras kom en ny utgåva av Kennet Grant’s Nightside of Eden. Denna klassiker som har delat upp den ockulta världen i två läger. De som uppskattar den och de som avskyr den eller anser att det är rent dravel.

Själv tillhör jag den delen som uppskattar Kenneth Grant och hans böcker och då framförallt Nightside of Eden. NoE är en sann grimoire och ett viktigt verk inom mörkrets doktrin. Jag erkänner att den är inte den lättaste att ta sig genom och man måste ha god kunskap i framförallt kabbalah för att kunna ta till sig dess innehåll.

Det är andra gången jag läser genom den och skillnaden mellan de två gångerna är gigantisk. Den andra gången öppnade boken en helt ny värld för mig, eller ska jag säga den konfirmerar mycket av mina egna erfarenheter.

Det som är viktigt att greppa är Grant’s kreativa magi och hans sätt att frisera ämnen och att använda sin egen fantasi. Det är här som många brister i insikt när det kommer till Grant. Många ockultister är bokstavstrogna och ser saker i vitt och svart. Grant ställer sig bortom denna kategorisering.

Nightside är enligt mitt tycke nog Grant’s viktigaste verk och hjärtat som pulserar i hela de Typhoniska triologierna. Det är i denna fjärde bok som Grant använder sig av den stora och mörkare paletten. Boken tar upp ett ämne som ingen knappt vågat prata eller skriva om tidigare utan bara gjort hänsyftningar om.

Så vill du träda in på den mörka doktrinens väg är denna bok ett måste men det är viktigt att komma ihåg att kunna greppa baksidan måste du även kunna din framsida. Inget mynt finns med bara en sida.

För att köpa denna klassiker som säkert snart kommer bli slutsåld gå in här: www.starfirepublishing.co.uk

NE_grimoire

Cults of the Shadow – Kenneth Grant

Posted in Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , , , , on 28 december, 2013 by Joakim

cults

Cults of the shadow är den tredje boken i Grant’s tre trilogier. Denna är mer inriktad på vänstra handens väg och tantra mer känd under namnet Vama Marga.

Då boken kom ut på sjuttitalet var den väldigt banbrytande och den har många av Grant’s synonymer i sig. Som vanligt krävs det mycket kunskap innan man börjar läsa de flesta av Grant’s böcker.

För den som har läst en del av de andra böckerna i trilogierna finner man här mer information om Kalas som ofta förekommer i de andra böckerna och denna bok är nog en av de få böcker som täcker detta ämne förutom Levenda’s The dard lord.

Är man inne på den Typhoniska vägen är boken så klart oumbärlig. Men ska jag vara ärlig är den inte lätt att läsa och många noviser kommer säkert tappa lite av andan så finns det andra böcker som täcker Vama marga på en lite lättare och modernare sätt.

Jag kan varmt rekommendera:

Demons of the flesh, Zeena och Nicholas Schreck

The essence of tantric Sexuality, Mark A Michaels & Patricia Johnson

At the left hand of god (Aghora), Robert Svoboda.