Archive for the Typhoniskt Category

Den Typhoniska filosofin enligt mitt tycke.

Posted in Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , on 19 maj, 2015 by Joakim

penta

Många kopplar Crowley, magi och vänstra handens väg till vad många kallar ondska. Det vill säga handlingar som bryter mot lagen, övergrepp på människor och djur samt mycket annat otrevliga saker. Människor som klär sig i svart och lyssnar på black metall och kallar sig för satanister.

Är så fallet kan man fråga sig?

Nej allt annat än detta säger jag. Visserligen tror jag inte på att värden som gott och ont finns utanför det mänskliga sinnet som en objektiv existens. Detta gäller det mesta i vår vardag och vår egen uppfattning om vår egen personlighet.

Jag ogillar att placera saker i fack så som vit eller svart magi etc… personer som placerar saker i fack generaliserar ofta och dessa leder mer till fördomar än klarhet.

Min uppfattning av den Typhoniska filosofin är att den är kopplad till den kvinnliga aspekten av det andliga och där med månen, undermedvetna, sexualitet, och nattsidan av livets träd (universum B, the void, alltets ursprung). Det icke-manifesta som genom detta icke vara har all potential utan gräns.

Det manifesta är det som anses vara dagsidan, maskulina fallisk solkult. Denna sida är vårt ego och personlighet. Allt vi kan uppleva med våra sinnen och det som ryms inom tid och rum. Allt här är i ständig rörelse och där med också en illusion eller maja som det kallas inom Buddhismen.

Det man fruktar och räds symboliseras oftast med hemska bilder och symboler. Demoner och jävlar får representera avgrunden och det mörka och det är dessa symboler och väsen som Kenneth Grant bland annat använder för att påvisa våran dolda sida som många inom dom stora religionerna räds för men som i slutändan ändå är vårt ursprung. Ett bra exempel är Kali den mörka och slukande modern. Hon är lätt att misstolka med sina avhuggna huvuden runt sin hals.

Men varför anamma nattsidan av det kabbalistiska trädet med dess tunnlar och kliffotiska energier som hotar att förgöra en? För den enkla orsaken att dessa energier och avgrunder finns inom oss själva och får löpa amok med oss om vi inte anammar dessa och lär oss leva med dem och på så sätt kontrollera dess influenser på oss.

Enligt Kenneth Grants Typhoniska triologier är det just mörkersidan som egentligen är den verkliga sidan och vi med våra vardagliga medvetande är likt Platons grottliknelse blott skuggspel på väggen.

Ett bra exempel på denna dualitet som vi lever med är relationen mellan Ra Hoor Kuit och Hoor Paar Kraat. Den ena är sol-falken och den andra barnet som sitter på en lotusblomma på avgrundens vatten. På sätt och vis är de två sidor av samma mynt, en Horus och en anti-Horus. Den som omsluter dem båda är Nuit med stjärnor på sin kropp som är oändliga. Nuit, Nu-Isis är själva mörkret själv som föder ljuset. Hon är bortom tid och rum och därav Kenneth Grant’s ofta utomjordiska liknelser och UFO-symbolism.

Grant var också en av dem som först började använda Lovecraft inom sin kreativa magi vilket säkert inte gått hem i alla läger. Men han använde allt på sin palett för att måla upp och skapa en länk mellan medvetandet och det bortom slöjan. Lovecrafts mytologi hemsöks av monster och otäckheter som inte är jordsliga och detta passade Grant som handen i handsken.

Så den ondska som symboliskt poppar upp inom den Typhoniska filosofin och vänstra handens väg är just symboler. Set, Satan eller Shaitan är en form av anti-logos eller anti sol, den svarta solen, solen bortom solen som ofta kopplas samman med Sirius är inte en ond makt utan snarare vårt sanna ursprung. Rädslan inför detta obeskrivliga har lett till en svartmålning som egentligen inte är rättvis. Precis som livet i sig själv är hårt och brutalt är dessa krafter det, då har man tagit till en symbolik där man ondgör allt detta man fruktar. Men sanningen är att vi är den del av detta och arbetet med att balanser upp detta inom oss är arbetet med de arkaiska krafter som döljer sig bakom dessa skrämmande masker.

Både som barn och som ”vuxen” har jag själv stött på detta alluppslukande mörker flera gånger som ingen kunnat förklara allra minst jag själv. Dessa tillfällen har varit tillintetgörande för mig själv och mitt ego som inte kunde greppa detta oformbara som tornade upp sig inom mig. Men nu känner jag att jag nu har verktyg för att kunna behandla och möta detta mörker som ligger och gömmer sig i våra medvetandes skrymslen.

Vissa anser att Kenneth Grant är ”pure evil” men detta anser jag är en trångsynt bild av honom och säger mer om personen som yttrade åsikten. Det man inte förstår gör man lätt till något farligt men samtidigt hur mycket ondska har inte spridits i världen av människor som sagt sig gjort det i godhetens namn?

PaperArtist_2014-07-24_16-28-38

Annons

En dotter och en son

Posted in Thelema, Typhoniskt with tags , , , on 26 februari, 2015 by Joakim

luxor_t_mut01

Mut dottern med Maat’s fjädrar med en nattvandrare till son.

Dark brohter

Posted in Thelema, Typhoniskt with tags , , , on 13 januari, 2015 by Joakim

Thou wanderer of the desert who’s seat is in the heart. Dark brother and holy shadow.

set

Akephalos O Headless one!!!

Posted in Ritualer, Typhoniskt with tags , , , , , , , on 5 januari, 2015 by Joakim

lashetal fix1

Hear me for I am the song of the headless one, on my right limb States LA and on my left AL

In my heart burns Sht, oh great Shetan! He who wanderers by night under the adverse moon of the desert.

Before me stands the Pylon and soon the time has come to decend and seek the twin horizon.

Magisk synkronicitet

Posted in Övningar, Kabbalah, Ritualer, Typhoniskt with tags , , , , , , on 16 december, 2014 by Joakim

uroboros

Carl Jung är en förgrundsgestalt när det gäller synkronicitet inom psykologin. Definitionen är ”ett iakttagbart meningsfullt sammanträffande utan orsaksmässigt samband”

Vad jag ser som magisk synkronicitet är när händelser eller uttalanden på de inre planen (mentala) får bekräftelse eller reaktion i den fysiska världen. Då detta sker kan man ofta en känsla som liknar svindel (vertigo)

Hur visa dessa händelser eller bekräftelser sedan passar in i det arbete man utför eller i den tradition man arbetar inom avgör om dessa inre händelser är korrekta eller om man lurar sig själv eller blir lurad.

Det som kommit till mig har ofta inte varit i ord utan mer i känslor eller färdiga idéer som sedan tagit fysisk form. Men har även varit med om då saker uttalats i rena ord om sånt jag inte haft kunskap om och jag sedan fått bekräftelse på efteråt stämmer.

Sådana händelser är enligt min åsikt viktiga för att ett magiskt arbete ska kunna fortskrida och att man är på rätt väg. Att man till och ifrån tappar andan och världen plötsligt blir så mycket mer mystisk och större är både positivt och skrämmande på samma gång när ens uppfattning om världen man levde i rubbas i grunden.

Convolvulus and other poems – Kenneth Grant

Posted in Böcker, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , , , on 20 september, 2014 by Joakim

bok

Kenneth Grant har tidigare gett ut två poesisamlingar. Här är de samlade tillsammans med en tredje samling.

Volymen innehåller Grant’s poesi som sträcker sig fron 40-talet fram till 2000-talet.

Naturligtvis berör det mesta i samlingen den andliga aspekten eller närmare 110%. Jag gillade dikterna rakt över och man ser en klar linje från de tidigare till de äldre hur de blir allt mörkare och vissa till och med sammanvävda med de Typhoniska trilogierna.

Uppskattar man Grant’s verk både det ockulta och hans romaner kommer man även älska denna diktsamling. Man kan nog säga att han fortsätter Crowleys tradition med dikter och ockultism.

Förlaget: http://www.starfirepublishing.co.uk/

Grist to whose mill? – Kenneth Grant

Posted in Böcker, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , , , , on 1 september, 2014 by Joakim

Grist_to_Whose_Mill

Detta är Kenneth Grant’s första roman skriven mellan 1952-53. Manuskriptet försvann och var borta och ansågs förlorat för till några år sedan då det återfanns i Grant’s ägor.

Handlingen rör sig kring Ruthven Seeley en ondskefull magiker som nyligen dött då handlingen startar och om hans lärling Marcus Maybourne som tagit över ordern. 

Marcus känner att något lömskt och ondskefullt är på väg att ske och att Ruthven är på väg att åter ta form och åter gå på jorden.

Dom flesta personerna i boken har karaktärsdrag från kända ockultister runt 1940-50 talet vilket gör att historien känns ett fönster in i en svunnen tid även om händelser och personer gjorts om eller ändrats helt.

Detta klassas som ett nytt tillägg i Nightside Narratives som är en samling av romaner av Grant. Dock är denna roman inte inte lika sammanflätad med Grant’s magiska arbete.

Tvärt om Grist to whose mill känns mer som en reaktion av en mycket ung och naiv Grant då han efter Crowleys död i gamla dagböcker och anteckningar upptäcker att hans mästare inte alltid var den trevligaste av individer. 

Hur som helst är det en spännande inblick i handlingar jag så väl känner till och läst om i flera år. Detta skänker ett liv till boken som annars kanske inte skulle infunnit sig.

Opus Zain

Posted in Övningar, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , , , on 1 juli, 2014 by Joakim

7-zain_Sophia_Rustic

 

Idag börjar bygget av tornet som bland annat kommer innehålla Set’s öga. Det kommer bli ett torn som blandar både ljust och mörkt.

En vandring inom mig själv och ett fritt spelrum för den kreativa ockultism som Grant är förgrundsfigur för.

Ett strävande efter den huvudlösa guden inom mig själv. Svärdet och ormens arbete. Strävan att skapa och ta sig över de dolda stigarna genom ökning till avgrunden och det andra universumet.

lam___the_gateway_by_hermanubis93-d7ljzse

Min mittpelare a la Typhonisk tradition

Posted in Övningar, Kabbalah, Ritualer, Typhoniskt with tags , , , , on 11 juni, 2014 by Joakim

middle_pillar_by_hermanubis93-d7lts2p

Döden och livets port

Posted in Kabbalah, Typhoniskt with tags , , , , , , , , on 6 juni, 2014 by Joakim

Döden och livets port färg