Archive for the Thelema Category

Tarot Zain

Posted in Liber Zain, tarot, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , on 31 december, 2017 by Joakim

7-zain_Sophia_Rustic

The name of this tarot deck comes from what Kenneth Grant called Aeon of Zain or the Aeon of silence (the Aeon without a word). It is the result of my magical working connected to Kenneth Grant’s book the nightside of Eden and of Aleister Crowley’s Liber CCXXXI.

The Aeon of Horus was initiated in 1904 when Aleister Crowley received Liber AL (first named Liber L) during a trip to Cairo with his wife Rose.

Charles Stansfeld Jones also known as Frater Achad declared the Aeon of Maat to be arising in April 1948.

In the Typhonian trilogies Grant talks a lot about the Aeon of silence which is connected to the daughter (Mut) and the babe in the egg Hoor Paar Kraat.

To me it is the daughter that opened the gate of death and life. She goes also under the name of the daughter of the seven headed dragon or the daughter of the seven stars.

During my working I often had communication without words that I used to refer to as the voice of silence. The working (Opus Zain) lasted for several years and the results was tarot Zain.

Looking at the phrase “the voice of silence” you will find it connected to Blavatsky and to Liber LXXI. The front piece of this Liber Crowley added the painting of LAM (71) that is also connected to the Aeon of silence. LAM is a main figure of Grants work and Crowley gave him the painting to him when he was his private secretary.

Zain or Zayin is the seventh letter in the Hebrew alphabet and its geometric number is also seven.

The symbol connected to Zain is a sword. On the dayside of the Kabbalistic tree Zain is connected to the lovers and path 17 leading from Binah (the dark mother) to Tiphareth (sun/son). The astrological sign connected is the twins (II). According to Grant the twins or twin towers in the abyss is connected to the black brothers Seth and his double Horus. The connected tunnel of Set is Zamradiel.

In the name Zayin there is the name Ayin witch is the eye and connected to the tarot card the devil.

So together we got the sword and the eye.

The lesser arcana are rather traditional with Thelemic symbolism with influence of the Aeon of Zain.

The major arcana have its main focus on the tunnels of Set the symbols from both Liber CCXXXI and Nightside of Eden.

Annons

Hälsnings vid dygnets 4 kvarter

Posted in Liber Zain, Ritualer, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , , , , , , , , on 29 juli, 2016 by Joakim

 

Hälsad äro du To Mega Therion, stora odjur.
Du är viljan och lagen som reser sig över morgonens horisont.
Må du vara stark och alltid på din vakt.

Greetings unto thee who art To Mega Therion, great wild beast.
Thou art the will and the law that rises over the morning horizon.
May you be ever powerful and vigilant.

The_number_of_the_beast_is_666_Philadelphia,_Rosenbach_Museum_and_Library

Hälsad äro du Shaitan Hadit som är mitt hemliga center och mitt brinnande hjärta
Du som är Viljan och lagen i dagens zenit.
Må du vara stark och alltid på din vakt.

Greetings unto thee who art Shaitan Hadit my secret center and flaming heart
Thou art the will and the law in the zenith of day
May you be ever powerful and vigilant.

set

Hälsad äro du Babalon dotter till de sju stjärnorna under horisontens rand
Du som är Viljan och lagen vid kvällens skymning
Må du vara stark och alltid på din vakt.

Greetings unto thee who art Babalon daughter of the seven stars beneath the horizon
Thou art the will and the law at the evening horizon
May you be ever powerful and vigilant

bab

Hälsad äro du som är Nuit vår mörka moder alltets och intets källa
Du som är Viljan och lagen vid nattens zenit
Må du vara stark och alltid på din vakt

Greetings unto thee who art Nuit our dark mother the source of all and no thing
Thou art the will and the law at the Zenith of the night
May you be ever powerful and vigilant

tumblr_n1k2y01yqK1s75nn2o1_1280

Egot och det transcendentala.

Posted in Övningar, meditation, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , , , , on 28 maj, 2016 by Joakim

Ego-Mask

Inom buddhismen är en av grunderna att inget materiellt eller själv har någon form av ”själ”. En Buddistisk övning som är rätt givande om man vill skala av de olika skal av ego som vi består av är Vipassana.

Vipassana är en meditation som enligt tradition ska härstamma från Buddha (Siddhartha Gautama) själv. Man mediterar över sig själv och allt som egentligen inte är ”jag”. Som man skalar en lök så skalar man sakta av del efter del av det man trodde och kallade för ”jag”. Resultatet ska till slut bli det samma som man skalar bort det sista lagret av löken, inget blir kvar.

Att förlora egot på detta sätt kan om man inte är redo för det vara väldigt otäck upplevelse för den som inte lärt sig att släppa taget om det världsliga och inse alltets ständiga rörelse och illusionen att saker är beständiga.

Man kan även få samma resultat av vad jag kallar för  transcendentala upplevelser. Detta kan man få antingen genom rituell magi av olika sorter eller av aktiv meditation då man strävar inåt med hjälp av bilder och fantasi som till slut blir besjälade med eget beteende.

Ofta är egot kopplat till inlärda åsikter om hur saker och ting ligger till, det man ser är det som finns. Ofta i dessa dagar skulle jag nog säga att vi är extremt världsliga i vår syn på oss själva och vårt ego. Att plötsligt uppleva något som slår sönder den grund vi har byggt vårt ego på kan för den oerfarne vara en extremt otäckt som i värsta fall kan leda till psykoser om man inte är balanserad.

Att uppleva något som går bortom tid och rum samt bryter mot allt vad vi lärt oss kan öppna dörrar till andra dimensioner inom oss själva och detta är en del av vad man strävar efter inom det som kallas för magi eller magick (Crowleys stavning).

Dessa upplevelser leder slutligen till insikten om vårt eget egos förgänglighet och att medvetandet har en helt annan form än vad vi egentligen tror. Det sträcker sig bortom det materiella och begränsas inte av varken tid eller rum. När jag har upplevt dessa tillstånd så är det som att plötsligt stå vid kanten av ett outgrundlig stup och känslan av svindel omsluter en. En svindel av att se ens väsens gränser suddas ut och egots hopplösa kamp för överlevnad.

jag kan likna egot med en av mina drömmar som följt mig i många år. Jag befinner mig på en borggård och i en inhägnad finns det en motbjudande varelse som skriker av skräck. Det skrikande djuret består av olika kroppsdelar som sticker ut lite överallt över dess kropp och mitt på denna kropp finns ett förvridet ansikte som skriker om och om igen, ”jag finns, jag finns, jag finns!!!”.

I drömmen tar jag fram en dolk och jag stöter den i besten och flår det. Under denna mardrömslika yttre finner jag en helt vanlig gris som plötsligt glatt börjar grymta runt efter jag flått det yttre. Där efter går jag in i slottet som borggården tillhör. Där inne finns den grymma tyrannen som styr landet. På golvet är en cirkel med symboler och med ett svärd liggandes på det. Tyrannen kommer fram skrattandes mot mig och försöker tvinga mig att böja mig för hans vilja. Men istället tar jag på mig min magiska ring och så tar jag upp svärdet från golvet och riktar det mot tyrannen som ser chockad ut. Jag säger, ”du har ingen makt över mig längre”.

Med allt detta vill jag få fram att det vi måste sträva efter är detta icke ”jag” inom oss. Det som saknar gränser och efter insikten om vårt sanna väsen. Insikten att livet och döden bara är illusioner och en del av det stora skämtet.

Jag avslutar med ett utdrag från Book of lies av Aleister Crowley. (Det roliga här är att jag inte kommer ihåg att stycket hette Onion peeling).

 

 

ONION-PEELINGS

The Universe is the Practical Joke of the General
at the Expense of the Particular, quoth FRATER
PERDURABO, and laughed.
But those disciples nearest to him wept, seeing the
Universal Sorrow.
Those next to them laughed, seeing the Universal
Joke.
Below these certain disciples wept.
Then certain laughed.
Others next wept.
Others next laughed.
Next others wept.
Next others laughed.
Last came those that wept because they could not
see the Joke, and those that laughed lest they
should be thought not to see the Joke, and thought
it safe to act like FRATER PERDURABO.
But though FRATER PERDURABO laughed
openly, He also at the same time wept secretly;
and in Himself He neither laughed nor wept.
Nor did He mean what He said.

The broken vessels

Posted in blandat, egna bilder, meditation, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , , , on 13 maj, 2016 by Joakim

CiPPW4FXEAA81tb

Our selfs are the broken vessel, discarded from the start. The shadow of the qliphotic you run from are your own being. Know thy self. There is no God where I am.

-Me.

”Two facts become obvious from these considerations. The first is that one is not the body that imposes upon us it’s laws and limitations; the second is that one can not ‘enter’ this void, this abyss because we are it”.

-Beyond the Mauve Zone. Kenneth Grant.

Beyond The Mauve Zone – Kenneth Grant

Posted in Böcker, Liber Zain, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , on 17 januari, 2016 by Joakim

1397236_794423410683188_7805629207825531183_o

And for MARCH 2016 !

Beyond The Mauve Zone by Kenneth Grant

The programme of restoring to print all volumes of the Typhonian Trilogies continues with the scheduled release of this, the eighth and penultimate volume, in Spring 2016. First published in 1999, this sought-after volume has been out of print for many years now, and its republication has been eagerly anticipated. In the meantime, here follows a description of the contents by the author:Oblique to the paths that give on to other dimensions, and beyond them, there lies a region which the author has termed the Mauve Zone.

Mystics, magicians, sorcerers, artists of many kinds have – over the centuries – skirted it, stumbled upon it, and fled from it. Very few have penetrated beyond it and survived, or cared to leave any record of the experience. Those that did, have had to present their accounts as fiction, or discover a new means of communication – via wierd art, symbols, hieroglyphics, signs which fellow pilgrims alone might recognise.

Access to the Mauve Zone has been facilitated in more recent times by the use of magical systems developed by occultists such as Austin Osman Spare and Aleister Crowley, both of whom established contact with inter-dimensional entities possessed of trans-human knowledge and power. Both systems involve the use of sexual magick to open hidden gates that have remained sealed for centuries.

The present book contains references to these systems, as well as to the explorative work of skilled contemporary Adepts such as Michael Bertiaux, Margaret Ingalls (Nema), Jeffrey and Ruth Evans, and the Patriarch of the Ecclesia Gnostica Alba, Zivorad Mihaljovic, which places them in the forefront of present-day practitioners.

There is also included a detailed account of the Cosmic Energy in humanity, known anciently as the Fire Snake, the Kundalini of Oriental arcane tradition which it is necessary to awaken if access to the Mauve Zone, and beyond, is to be achieved successfully. The account is based upon a rare Tantric work which provides veritable keys to the Mauve Zone and to the magico-mystical formulae designed to surpass it.

Beyond the Mauve Zone paves the way for the final volume, The Ninth Arch, in a series comprising three Typhonian Trilogies.

The book will be republished in a fresh typesetting, incorporating corrections made by the author in his own copy of the book. Artwork will be rephotographed where possible, and presented in colour where appropriate.

For further details, contact Starfire Publishing http://www.starfirepublishing.co.uk/

At the feet of the guru – Kenneth Grant

Posted in Böcker, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , , , , , , on 22 september, 2015 by Joakim

SF-GUR

At the feet of the guru är en samling essäer som Kenneth Grant skrev från början av 50-talet fram till tidigt 70-tal. Den berör många berömda österländska gurus och deras lära samt historia.

För den som känner till Kenneth’s böcker så märker man att det är en ung Kenneth som skrivit dessa essäer. Dom är inte lika avancerade och svårlästa som många av hans äldre böcker.

Man uppfattar snabbt en av Kenneth’s influenser kommer från när det gäller ”intet” och vår relation till den. Det är just synen på detta ”intet” som är behållningen i flera av dessa essäer samt synen på viljan i ”gör vad du vill ska vara lagens hela”.

Annars kan det bli rätt tradigt med historien och läran av dessa gurus som för många västerlänningar ter sig främmande och världsfrånvänt.

Boken har vissa poäng och det en insyn i Kenneths unga liv efter Crowley och man får insikt i viss del av vad han influerats av i sina senare Typhoniska trilogier.

Jag har lite svårt för gurus och all deras lära men det innebär inte att jag kan uppskatta vissa synsätt och tankar som de har och hade.

Man kan köpa boken här:

http://www.starfirepublishing.co.uk/

Chnoubis. Solen och månen. Odjuret och skökan.

Posted in egna bilder, Liber Zain, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , on 16 juni, 2015 by Joakim

1453503_10152965073393030_5750010311255585269_n

Two brothers

Posted in egna bilder, Liber Zain, meditation, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , on 6 juni, 2015 by Joakim

I followed the raven down the tunnels of sleep till I saw a pair of brothers before me.
The brothers stood before a big person and they slay that which stood before them.
They bent down upon the dead body and out of this very carcass they formed two bows glittering of the stars.
One brother drew the bow and shoot one glittering arrow upwards while the other brother shoot his arrow downwards and so the duality was created out of the same heavenly body of no-thing.

the twins_Sand small

Den Typhoniska filosofin enligt mitt tycke.

Posted in Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , on 19 maj, 2015 by Joakim

penta

Många kopplar Crowley, magi och vänstra handens väg till vad många kallar ondska. Det vill säga handlingar som bryter mot lagen, övergrepp på människor och djur samt mycket annat otrevliga saker. Människor som klär sig i svart och lyssnar på black metall och kallar sig för satanister.

Är så fallet kan man fråga sig?

Nej allt annat än detta säger jag. Visserligen tror jag inte på att värden som gott och ont finns utanför det mänskliga sinnet som en objektiv existens. Detta gäller det mesta i vår vardag och vår egen uppfattning om vår egen personlighet.

Jag ogillar att placera saker i fack så som vit eller svart magi etc… personer som placerar saker i fack generaliserar ofta och dessa leder mer till fördomar än klarhet.

Min uppfattning av den Typhoniska filosofin är att den är kopplad till den kvinnliga aspekten av det andliga och där med månen, undermedvetna, sexualitet, och nattsidan av livets träd (universum B, the void, alltets ursprung). Det icke-manifesta som genom detta icke vara har all potential utan gräns.

Det manifesta är det som anses vara dagsidan, maskulina fallisk solkult. Denna sida är vårt ego och personlighet. Allt vi kan uppleva med våra sinnen och det som ryms inom tid och rum. Allt här är i ständig rörelse och där med också en illusion eller maja som det kallas inom Buddhismen.

Det man fruktar och räds symboliseras oftast med hemska bilder och symboler. Demoner och jävlar får representera avgrunden och det mörka och det är dessa symboler och väsen som Kenneth Grant bland annat använder för att påvisa våran dolda sida som många inom dom stora religionerna räds för men som i slutändan ändå är vårt ursprung. Ett bra exempel är Kali den mörka och slukande modern. Hon är lätt att misstolka med sina avhuggna huvuden runt sin hals.

Men varför anamma nattsidan av det kabbalistiska trädet med dess tunnlar och kliffotiska energier som hotar att förgöra en? För den enkla orsaken att dessa energier och avgrunder finns inom oss själva och får löpa amok med oss om vi inte anammar dessa och lär oss leva med dem och på så sätt kontrollera dess influenser på oss.

Enligt Kenneth Grants Typhoniska triologier är det just mörkersidan som egentligen är den verkliga sidan och vi med våra vardagliga medvetande är likt Platons grottliknelse blott skuggspel på väggen.

Ett bra exempel på denna dualitet som vi lever med är relationen mellan Ra Hoor Kuit och Hoor Paar Kraat. Den ena är sol-falken och den andra barnet som sitter på en lotusblomma på avgrundens vatten. På sätt och vis är de två sidor av samma mynt, en Horus och en anti-Horus. Den som omsluter dem båda är Nuit med stjärnor på sin kropp som är oändliga. Nuit, Nu-Isis är själva mörkret själv som föder ljuset. Hon är bortom tid och rum och därav Kenneth Grant’s ofta utomjordiska liknelser och UFO-symbolism.

Grant var också en av dem som först började använda Lovecraft inom sin kreativa magi vilket säkert inte gått hem i alla läger. Men han använde allt på sin palett för att måla upp och skapa en länk mellan medvetandet och det bortom slöjan. Lovecrafts mytologi hemsöks av monster och otäckheter som inte är jordsliga och detta passade Grant som handen i handsken.

Så den ondska som symboliskt poppar upp inom den Typhoniska filosofin och vänstra handens väg är just symboler. Set, Satan eller Shaitan är en form av anti-logos eller anti sol, den svarta solen, solen bortom solen som ofta kopplas samman med Sirius är inte en ond makt utan snarare vårt sanna ursprung. Rädslan inför detta obeskrivliga har lett till en svartmålning som egentligen inte är rättvis. Precis som livet i sig själv är hårt och brutalt är dessa krafter det, då har man tagit till en symbolik där man ondgör allt detta man fruktar. Men sanningen är att vi är den del av detta och arbetet med att balanser upp detta inom oss är arbetet med de arkaiska krafter som döljer sig bakom dessa skrämmande masker.

Både som barn och som ”vuxen” har jag själv stött på detta alluppslukande mörker flera gånger som ingen kunnat förklara allra minst jag själv. Dessa tillfällen har varit tillintetgörande för mig själv och mitt ego som inte kunde greppa detta oformbara som tornade upp sig inom mig. Men nu känner jag att jag nu har verktyg för att kunna behandla och möta detta mörker som ligger och gömmer sig i våra medvetandes skrymslen.

Vissa anser att Kenneth Grant är ”pure evil” men detta anser jag är en trångsynt bild av honom och säger mer om personen som yttrade åsikten. Det man inte förstår gör man lätt till något farligt men samtidigt hur mycket ondska har inte spridits i världen av människor som sagt sig gjort det i godhetens namn?

PaperArtist_2014-07-24_16-28-38

En dotter och en son

Posted in Thelema, Typhoniskt with tags , , , on 26 februari, 2015 by Joakim

luxor_t_mut01

Mut dottern med Maat’s fjädrar med en nattvandrare till son.