Archive for the Ritualer Category

Hälsnings vid dygnets 4 kvarter

Posted in Liber Zain, Ritualer, Thelema, Typhoniskt with tags , , , , , , , , , , , , on 29 juli, 2016 by Joakim

 

Hälsad äro du To Mega Therion, stora odjur.
Du är viljan och lagen som reser sig över morgonens horisont.
Må du vara stark och alltid på din vakt.

Greetings unto thee who art To Mega Therion, great wild beast.
Thou art the will and the law that rises over the morning horizon.
May you be ever powerful and vigilant.

The_number_of_the_beast_is_666_Philadelphia,_Rosenbach_Museum_and_Library

Hälsad äro du Shaitan Hadit som är mitt hemliga center och mitt brinnande hjärta
Du som är Viljan och lagen i dagens zenit.
Må du vara stark och alltid på din vakt.

Greetings unto thee who art Shaitan Hadit my secret center and flaming heart
Thou art the will and the law in the zenith of day
May you be ever powerful and vigilant.

set

Hälsad äro du Babalon dotter till de sju stjärnorna under horisontens rand
Du som är Viljan och lagen vid kvällens skymning
Må du vara stark och alltid på din vakt.

Greetings unto thee who art Babalon daughter of the seven stars beneath the horizon
Thou art the will and the law at the evening horizon
May you be ever powerful and vigilant

bab

Hälsad äro du som är Nuit vår mörka moder alltets och intets källa
Du som är Viljan och lagen vid nattens zenit
Må du vara stark och alltid på din vakt

Greetings unto thee who art Nuit our dark mother the source of all and no thing
Thou art the will and the law at the Zenith of the night
May you be ever powerful and vigilant

tumblr_n1k2y01yqK1s75nn2o1_1280

Annons

Akephalos O Headless one!!!

Posted in Ritualer, Typhoniskt with tags , , , , , , , on 5 januari, 2015 by Joakim

lashetal fix1

Hear me for I am the song of the headless one, on my right limb States LA and on my left AL

In my heart burns Sht, oh great Shetan! He who wanderers by night under the adverse moon of the desert.

Before me stands the Pylon and soon the time has come to decend and seek the twin horizon.

Magisk synkronicitet

Posted in Övningar, Kabbalah, Ritualer, Typhoniskt with tags , , , , , , on 16 december, 2014 by Joakim

uroboros

Carl Jung är en förgrundsgestalt när det gäller synkronicitet inom psykologin. Definitionen är ”ett iakttagbart meningsfullt sammanträffande utan orsaksmässigt samband”

Vad jag ser som magisk synkronicitet är när händelser eller uttalanden på de inre planen (mentala) får bekräftelse eller reaktion i den fysiska världen. Då detta sker kan man ofta en känsla som liknar svindel (vertigo)

Hur visa dessa händelser eller bekräftelser sedan passar in i det arbete man utför eller i den tradition man arbetar inom avgör om dessa inre händelser är korrekta eller om man lurar sig själv eller blir lurad.

Det som kommit till mig har ofta inte varit i ord utan mer i känslor eller färdiga idéer som sedan tagit fysisk form. Men har även varit med om då saker uttalats i rena ord om sånt jag inte haft kunskap om och jag sedan fått bekräftelse på efteråt stämmer.

Sådana händelser är enligt min åsikt viktiga för att ett magiskt arbete ska kunna fortskrida och att man är på rätt väg. Att man till och ifrån tappar andan och världen plötsligt blir så mycket mer mystisk och större är både positivt och skrämmande på samma gång när ens uppfattning om världen man levde i rubbas i grunden.

Min mittpelare a la Typhonisk tradition

Posted in Övningar, Kabbalah, Ritualer, Typhoniskt with tags , , , , on 11 juni, 2014 by Joakim

middle_pillar_by_hermanubis93-d7lts2p

BDSM och andligt arbete

Posted in Övningar, Ritualer with tags , , , , , , , , , , on 28 februari, 2014 by Joakim

triskele

Har BDSM något andligt arbete att göra? Har sex något att göra med det? Oja säger jag. Det handlar inte bara om kundalini och väcka eldormen inom oss utan så mycket mer.

När det kommer till vår egen sexualitet, alla normer som tvingats på oss av samhället och gruppmedvetandet vi lever i och alla blockeringar vi bär inom oss så är dessa stora hinder för personlig och andlig utveckling.

Man kan även använda DS inom arbetet med stor framgång. Jag har haft funderingar kring detta tidigare där magikern är den undergivne som projicerar en bild på den dominanta som i sin tur som rollen av säg Balabon ändrar med dominans den undergivnes subjektiva universum.

Detta har varit mina tankar utan att direkt skrivit det rakt ut men boken Carnal Alchemy pekade på det och framförallt Crowley arbetade med detta då han för det mesta var den som var undergiven.

Men det handlar även mycket om att tänja på sina egna gränser. Att riva ned vanföreställningar och psykiska blockeringar inom sig själv som hindrar energi och det verkliga jaget att flyta fritt.

Normer och moral är människans värsta fiende och dessa förtrycker oss 24/7. För att bli bättre människor. Självständiga och tänkande människor måste vi bryta ned den form som vi tvingats in i för att sedan åter bygga upp oss själva efter vår egen vilja.

Det är detta som är kärnan av Set’s torn som jag arbetar med. Riva ned det gamla tornet till grunden för att bygga upp något som står på en fast grund och som varar.

liber xxv star ruby på svenska

Posted in Ritualer, Thelema with tags , , , , , on 11 maj, 2013 by Joakim

DEN RUBINRÖDA STJÄRNAN

 

LIBER XXV

A.’.A.’.

Klass D Publikation

 

 

1. Vänd mot öst ståendes i centrum ta ett djupt djupt djupt andetag. Stäng din mun med

ditt högra pekfinger genom att trycka den mot den undre läppen. Dra sedan handen

tillbaka och slå den framåt samtidigt som du framstöter APO PANTOS

 KAKODAIMONOS. (vik hädan onda andar)

2. Med samma pekfinger rör du din panna och säg SOI (unto you/dedikerad till dig)

solarplexus och säg O FALLE (o fallos)

din högra axel och säg ISCHUROS (styrka)

din vänstra axel och säg EUCHARISTOS (mystiska måltiden/nattvard)

klappa ihop händerna och fixera fingrarna säg I A O

3. Rör dig mot öst visualisera klart ett upprätt pentagram i din panna. Höj dina händer till

ögonhöjd för de sedan snabbt framåt och när du gör Horus tecken (the enterer) medans

du vibrerar THERION. Dra tillbaka dina händer och gör Hoor-paar-kraats tecken.

4. Gå runt till norr och upprepa men vibrera NUIT

5. Gå runt till väst och upprepa men vibrera BABALON

6. Gå runt till söder och upprepa men vibrera HADIT

 

7. Slut cirkeln motsols och återvänd till mitten. Höj din röst med en hyllande ton

IO PAN medans du gör tecknet för N.O.X

1234

8. Höj armarna åt sidorna så du står som ett T och upprepa med låg men stark röst

PRO MOU IUGGES (framför mig Iynges)

OPISO MOU TELETARCAI (bakom mig Teletarch)

EPI DEXIA SYNOCEIS (till höger om mig Synoches)

EPARISTERA DAIMONES (till vänster om mig Daemons)

FLEGEI GAR PERI MOU O ASTHR TON PENTE (runt mig flammar den femuddiga stjärnan)

KAI EN THI STHLHI (och i pelaren)

 O ASTHR TON EX ESTHKE (står den sexuddiga stjärnan)

Prinsens femte bok (Liber V Vel Reguli)

Posted in Ritualer, Thelema with tags , , , , , on 10 maj, 2013 by Joakim

Prinsens femte bok

(Liber V Vel Reguli)

A:.A:. publikation klass D

Odjursmärkets ritual

En besvärjelse passande för åkallan av den nya eonens energier

adapterad för daglig användning för magiker oavsett grad.

DEN FÖRSTA DELEN

Edens formel även kallad det elvafaldiga sigillet.

En motströmsdedikation av Eonen.

 

 1. Låt magikern vara klädd och väpnad på det sätt som denne finner lämpligt. Vänd mot Boleskine, som är odjuret 666′s boning.

 2. Ring klockan 1-3-3-3-1.

 3. Sätt högerhandens tumme mellan pek och långfinger (knuten näve) genomför gesterna som följer.

Den vertikala delen av formeln.

 1. Med handen rita en cirkel ovanför huvudet ropa; NUIT!

 2. Dra en rak vertikal linje nedåt och rör vid Muladhara chakrat (könet) ropa HADIT!

 3. Dra linjen tillbaka till bröstet och rör dess mitt ropa RA-HOOR-KHUIT!

Den horisontala delen av formeln.

 1. Rör vid pannan, munnen och vid struphuvudet ropa AIWAZ!

 2. Dra tummen horisontalt från höger till vänster i höjd med näsan.

 3. Rör vid bröstets mitt och sedan solarplexus, ropa THERION!

 4. Dra med tummen från höger till vänster i höjd med bröstbenet.

 5. Rör vid svadhisthana (magen) och muladhara (kön) chakrorna ropa BABALON!

 6. Dra med tummen från vänster till höger över magen i höjd med höfterna.

Formelns deklaration

 1. Magikern omsluter staven med fingrarna runt varandra. Ropa LAShtALTHELEMA!FIAOFAGAPÉAUMGN!

  (Så ska kraftens ord deklareras som låter den nya eonens krafter verka i världen).

Deklaration av vad som åstadkommits

 1. Låt magikern ringa klockan 3-5-3, ropa ABRAHADABRA!

DEN ANDRA DELEN

 1. Låt magikern som fortfarande står vänd mot Boleskine röra sig till sin cirkels omlopp.

 2. Vänd dig åt vänster och gå med snabbhet och styrka likt en tiger som vandrar runt sin cirkel. Fullfölje en cirkel.

 3. Gör Horus eller inträdarens tecken när man passerar Boleskine för att projektera kraften som emanerar därifrån.

   

 4. Träd cirkeln tills du kommer till norra kvarteret, stanna upp. Vänd dig mot norr.

 5. Spåra upp det bakvända pentagrammet för att invokera luft (aquarius)

 1. Rikta staven till pentagrammets mitt och ropa på NUIT!

 2. Gör tecknet som kallas Puella (flickan) (Stå med fötterna ihop. Huvudet nedböjt. Vänstra handen täcker könschakrat och den högra handen täcker bröstet. Se Venus de Medici).

 3. Vänd dig mot vänster. Följ cirkelns omlopp då du passerar Boleskine känn dess kraft strömma in. Stanna upp vid det södra kvarteret. Vänd dig utåt.

 4. Spåra upp det bakvända pentagrammet för att invokera eld (Leo).

 5. Rikta staven till pentagrammets mitt och ropa på HADIT!

 6. Gör Tecknet för Puer (barnet). Stå med fötterna ihop och huvudet rakt. Låt högerhanden (knuten men med tummen stickandes ut rak vinkel från näven). Låt armen vara höjd vertikalt ut från axeln med med överarmen rest rakt upp. Låt vänstra handen vila i höfthöjd. Låt fingrarna vara klolika medan tummen pekar ut från kroppen. (se gudarna Mentu eller Khem.)

 7. Vänd dig mot vänster. Följ cirkelns omlopp stanna vid östra kvarteret vänd utåt. Spåra upp det bakvända pentagrammet för att invokera jord (Taurus).

 8. Rikta staven till pentagrammets mitt och ropa på THERION!

 9. Gör tecknet som heter Vir (mannen). Fötterna ihop. Knutna händer med tummarna stickandes ut som horn. Händerna placerade vid tinningarna. Huvudet lågt och framskjutet som en behornat djur. (se Pan, Bacchus)

 10. Vänd dig mot vänster. Följ cirkelns omlopp stanna vid väst vänd utåt Spåra upp det bakvända pentagrammet för att invokera vatten.

 11. Rikta staven till pentagrammets mitt och ropa på BABALON!

 12. Gör tecknet för Mulier (kvinnan). Fötterna brett isär. Armarna upprest i likhet med en liggande halvmåne. Huvudet ska vara lutat bakåt. (se bok4 kapitel 2)

 13. Träd in i dans. Spinn runt din egen axel motsols förbi vart kvarter även detta motsols. Minska cirkeln tills du kommer till cirkelns mitt vänd mot Boleskine.

 14. Höj staven och spåra odjurets tecken. Ropa AIWAZ!

 15. Höj staven och spåra odjurets invokerande hexagram.

 16. Sänk staven och slå till maken.

 17. Ge tecknet Mater Triumphans (den triumferande modern). Fötterna ihop. Vänstra armen böjd som den stödjer ett spädbarn. Högerhandens tumme och pekfinger nyps runt vänstra bröstvårta som om att ge det till barnet. Ropa THELEMA!

 18. Genomför sprialdansen baklänges motsols. Var gång man passerar ett kvarter (börja med väster) buga och ropa.

  a. Framför mig LA’s krafter (väst)

  b. Bakom mig AL’s krafter (öster)

  c. På min högra sida LA’s krafter (norr)

  d. På min vänstra sida AL’s krafter (söder)

  e. Ovanför mig ShT’s krafter (hoppa upp i luften)

  f. Nedanför mig ShT’s krafter (slå till marken)

  g. Inom mig krafterna. (håll om staven med höger hand ovanför vänstra rakt ut framför dig.

  h. Runt mig flammar faderns anlete. Kraftens och eldens stjärna!

  i. Och i pelaren strålar hans sexfaldiga strålljus.

DEN SISTA DELEN

Är identisk med den första delen.