Arkiv för maj, 2013

I mitt hjärtas mitt

Posted in Thelema with tags , , , , , , , on 28 maj, 2013 by Joakim

star2

Omständigheterna må för evigt ändras men mitt hjärtas mitt kommer alltid att bestå.

Annons

Liber OZ

Posted in Thelema with tags , , on 11 maj, 2013 by Joakim

Liber LXXVII

”the law of
the strong:
this is our law
and the joy
of the world.” AL. II. 2

”Do what thou wilt shall be the whole of the Law.” –AL. I. 40

”thou hast no right but to do thy will. Do that, and no other shall say nay.” –AL. I. 42-3

”Every man and every woman is a star.” –AL. I. 3

There is no god but man.

1. Man has the right to live by his own law–
to live in the way that he wills to do:
to work as he will:
to play as he will:
to rest as he will:
to die when and how he will.
2. Man has the right to eat what he will:
to drink what he will:
to dwell where he will:
to move as he will on the face of the earth.
3. Man has the right to think what he will:
to speak what he will:
to write what he will:
to draw, paint, carve, etch, mould, build as he will:
to dress as he will.
4. Man has the right to love as he will:–
”take your fill and will of love as ye will,
when, where, and with whom ye will.” –AL. I. 51
5. Man has the right to kill those who would thwart these rights.
”the slaves shall serve.” –AL. II. 58

”Love is the law, love under will.” –AL. I. 57

liber xxv star ruby på svenska

Posted in Ritualer, Thelema with tags , , , , , on 11 maj, 2013 by Joakim

DEN RUBINRÖDA STJÄRNAN

 

LIBER XXV

A.’.A.’.

Klass D Publikation

 

 

1. Vänd mot öst ståendes i centrum ta ett djupt djupt djupt andetag. Stäng din mun med

ditt högra pekfinger genom att trycka den mot den undre läppen. Dra sedan handen

tillbaka och slå den framåt samtidigt som du framstöter APO PANTOS

 KAKODAIMONOS. (vik hädan onda andar)

2. Med samma pekfinger rör du din panna och säg SOI (unto you/dedikerad till dig)

solarplexus och säg O FALLE (o fallos)

din högra axel och säg ISCHUROS (styrka)

din vänstra axel och säg EUCHARISTOS (mystiska måltiden/nattvard)

klappa ihop händerna och fixera fingrarna säg I A O

3. Rör dig mot öst visualisera klart ett upprätt pentagram i din panna. Höj dina händer till

ögonhöjd för de sedan snabbt framåt och när du gör Horus tecken (the enterer) medans

du vibrerar THERION. Dra tillbaka dina händer och gör Hoor-paar-kraats tecken.

4. Gå runt till norr och upprepa men vibrera NUIT

5. Gå runt till väst och upprepa men vibrera BABALON

6. Gå runt till söder och upprepa men vibrera HADIT

 

7. Slut cirkeln motsols och återvänd till mitten. Höj din röst med en hyllande ton

IO PAN medans du gör tecknet för N.O.X

1234

8. Höj armarna åt sidorna så du står som ett T och upprepa med låg men stark röst

PRO MOU IUGGES (framför mig Iynges)

OPISO MOU TELETARCAI (bakom mig Teletarch)

EPI DEXIA SYNOCEIS (till höger om mig Synoches)

EPARISTERA DAIMONES (till vänster om mig Daemons)

FLEGEI GAR PERI MOU O ASTHR TON PENTE (runt mig flammar den femuddiga stjärnan)

KAI EN THI STHLHI (och i pelaren)

 O ASTHR TON EX ESTHKE (står den sexuddiga stjärnan)

Nightside of eden – Kenneth Grant (1977)

Posted in Böcker, Typhoniskt with tags , , , , , , , , on 10 maj, 2013 by Joakim

nightside-of-eden031

Detta är en klassisk bok rörande mörksidan av livets träd och man kan säga att den beskriver ryggraden för den Typhoniska filosofin.

Detta är ingen lätt bok och den kräver flera läsningar för att kunna greppa den och vad den säger. För mig krävde det studier av Temple of Set’s filosofi för att skänka ljus över den här boken och även över Grant’s hela livsverk.

En bra kombination är att läsa The dark tarot av Linda Falario och Fred Fowler. En viss grundförståelse av Kabbalah är att föredra då man läser Nightside och att man är påläst på bland annat Crowley’s verk.

Huvudpersonen i boken är i grunden Set och hans moder, Typhon. The lady and her dog (dog star). Ämnet är baklängesvandringen genom avgrunden som är Daath till Set’s öken och ned genom dess tunnlar som virvlar genom mörkersidans ickevärld.

Många har kallat Kenneth Grant för galen eller ondskefull men detta är åsikter som odlade i okunskap. Man måste se bortom ytan och det udda för att nå det inre. Man ska hålla i minne som en vän till Grant nyss skrivit att Grant såg sig som en magisk konstnär. En konstnär kan beskriva inre verkligheter med symbolik som inte alltid är rationell. Ingen klagar på att Dali’s målningar inte är realistiska :) Man måste våga ta hoppet ned i avgrunden för att nå Nuit och insikten om Hadit.

http://www.adlibris.com/se/bok/nightside-of-eden-9781871438727

Prinsens femte bok (Liber V Vel Reguli)

Posted in Ritualer, Thelema with tags , , , , , on 10 maj, 2013 by Joakim

Prinsens femte bok

(Liber V Vel Reguli)

A:.A:. publikation klass D

Odjursmärkets ritual

En besvärjelse passande för åkallan av den nya eonens energier

adapterad för daglig användning för magiker oavsett grad.

DEN FÖRSTA DELEN

Edens formel även kallad det elvafaldiga sigillet.

En motströmsdedikation av Eonen.

 

 1. Låt magikern vara klädd och väpnad på det sätt som denne finner lämpligt. Vänd mot Boleskine, som är odjuret 666′s boning.

 2. Ring klockan 1-3-3-3-1.

 3. Sätt högerhandens tumme mellan pek och långfinger (knuten näve) genomför gesterna som följer.

Den vertikala delen av formeln.

 1. Med handen rita en cirkel ovanför huvudet ropa; NUIT!

 2. Dra en rak vertikal linje nedåt och rör vid Muladhara chakrat (könet) ropa HADIT!

 3. Dra linjen tillbaka till bröstet och rör dess mitt ropa RA-HOOR-KHUIT!

Den horisontala delen av formeln.

 1. Rör vid pannan, munnen och vid struphuvudet ropa AIWAZ!

 2. Dra tummen horisontalt från höger till vänster i höjd med näsan.

 3. Rör vid bröstets mitt och sedan solarplexus, ropa THERION!

 4. Dra med tummen från höger till vänster i höjd med bröstbenet.

 5. Rör vid svadhisthana (magen) och muladhara (kön) chakrorna ropa BABALON!

 6. Dra med tummen från vänster till höger över magen i höjd med höfterna.

Formelns deklaration

 1. Magikern omsluter staven med fingrarna runt varandra. Ropa LAShtALTHELEMA!FIAOFAGAPÉAUMGN!

  (Så ska kraftens ord deklareras som låter den nya eonens krafter verka i världen).

Deklaration av vad som åstadkommits

 1. Låt magikern ringa klockan 3-5-3, ropa ABRAHADABRA!

DEN ANDRA DELEN

 1. Låt magikern som fortfarande står vänd mot Boleskine röra sig till sin cirkels omlopp.

 2. Vänd dig åt vänster och gå med snabbhet och styrka likt en tiger som vandrar runt sin cirkel. Fullfölje en cirkel.

 3. Gör Horus eller inträdarens tecken när man passerar Boleskine för att projektera kraften som emanerar därifrån.

   

 4. Träd cirkeln tills du kommer till norra kvarteret, stanna upp. Vänd dig mot norr.

 5. Spåra upp det bakvända pentagrammet för att invokera luft (aquarius)

 1. Rikta staven till pentagrammets mitt och ropa på NUIT!

 2. Gör tecknet som kallas Puella (flickan) (Stå med fötterna ihop. Huvudet nedböjt. Vänstra handen täcker könschakrat och den högra handen täcker bröstet. Se Venus de Medici).

 3. Vänd dig mot vänster. Följ cirkelns omlopp då du passerar Boleskine känn dess kraft strömma in. Stanna upp vid det södra kvarteret. Vänd dig utåt.

 4. Spåra upp det bakvända pentagrammet för att invokera eld (Leo).

 5. Rikta staven till pentagrammets mitt och ropa på HADIT!

 6. Gör Tecknet för Puer (barnet). Stå med fötterna ihop och huvudet rakt. Låt högerhanden (knuten men med tummen stickandes ut rak vinkel från näven). Låt armen vara höjd vertikalt ut från axeln med med överarmen rest rakt upp. Låt vänstra handen vila i höfthöjd. Låt fingrarna vara klolika medan tummen pekar ut från kroppen. (se gudarna Mentu eller Khem.)

 7. Vänd dig mot vänster. Följ cirkelns omlopp stanna vid östra kvarteret vänd utåt. Spåra upp det bakvända pentagrammet för att invokera jord (Taurus).

 8. Rikta staven till pentagrammets mitt och ropa på THERION!

 9. Gör tecknet som heter Vir (mannen). Fötterna ihop. Knutna händer med tummarna stickandes ut som horn. Händerna placerade vid tinningarna. Huvudet lågt och framskjutet som en behornat djur. (se Pan, Bacchus)

 10. Vänd dig mot vänster. Följ cirkelns omlopp stanna vid väst vänd utåt Spåra upp det bakvända pentagrammet för att invokera vatten.

 11. Rikta staven till pentagrammets mitt och ropa på BABALON!

 12. Gör tecknet för Mulier (kvinnan). Fötterna brett isär. Armarna upprest i likhet med en liggande halvmåne. Huvudet ska vara lutat bakåt. (se bok4 kapitel 2)

 13. Träd in i dans. Spinn runt din egen axel motsols förbi vart kvarter även detta motsols. Minska cirkeln tills du kommer till cirkelns mitt vänd mot Boleskine.

 14. Höj staven och spåra odjurets tecken. Ropa AIWAZ!

 15. Höj staven och spåra odjurets invokerande hexagram.

 16. Sänk staven och slå till maken.

 17. Ge tecknet Mater Triumphans (den triumferande modern). Fötterna ihop. Vänstra armen böjd som den stödjer ett spädbarn. Högerhandens tumme och pekfinger nyps runt vänstra bröstvårta som om att ge det till barnet. Ropa THELEMA!

 18. Genomför sprialdansen baklänges motsols. Var gång man passerar ett kvarter (börja med väster) buga och ropa.

  a. Framför mig LA’s krafter (väst)

  b. Bakom mig AL’s krafter (öster)

  c. På min högra sida LA’s krafter (norr)

  d. På min vänstra sida AL’s krafter (söder)

  e. Ovanför mig ShT’s krafter (hoppa upp i luften)

  f. Nedanför mig ShT’s krafter (slå till marken)

  g. Inom mig krafterna. (håll om staven med höger hand ovanför vänstra rakt ut framför dig.

  h. Runt mig flammar faderns anlete. Kraftens och eldens stjärna!

  i. Och i pelaren strålar hans sexfaldiga strålljus.

DEN SISTA DELEN

Är identisk med den första delen.

Magical revival – Kenneth Grant (1973)

Posted in Böcker with tags , , , , , on 10 maj, 2013 by Joakim

rev

Detta är den första av dom 3 triologierna om den Typhoniska strömningen. När Grant skrev den hade han inte i avsikt att det skulle bli några uppföljare. Om man vill få annan syn på Crowleys magi och oto är denna bok ett guldkorn. Den tar upp i klartext kopplingen till bland annat trantra som finns hos Crowley. Han täcker även andra personligheter som Austin Osman Spare och Dion Fortune.

Med tanke på att Grant arbetat med så väl Crowley och Spare samt träffat Fortune så finns det knappast någon som kan ge en mer täckande översyn. Man får verkligen en aha upplevlse av den här boken och den skänker ljus åt ämnen som man inte tidigare direkt har pratat öppet om.

Mycket kritik har riktats mot Grant och hans böcker men man måste ha ett öppet sinne. Vi skapar oss alla vår egen verklighet, vad stoppar dig att göra det samma?

Omslaget pryds av symbolen som återfanns på golvet av Golden dawntemplet (vault of the adepts) och det är lätt att se samhöriheten med odjurets symbol (se liber OZ här nere). Båda innehåller en sjuuddig stjärna. Den ena har den sjuhövdade draken och kliffotiska titlar vid vart huvud mendas den andra pryds av något som ser ut som en utstående kuk. Tittar man lite mer noga ser man att det är symbolen för solen med tre månhalvor under sig samt 666. Draken symboliserar även kundalinikraften som väcks. Precis som solen och månen står för, Shakti och Shiva.

Men som sagt mycket mer finns att läsa i boken som snart kommer att ges ut igen. Skynda att fynda!!!

Om ni är intresserade av en katalog eller har frågor kan ni mejla på:starfire.books@btinternet.com

Against the light – Kenneth Grant

Posted in Böcker with tags , , , , , , on 10 maj, 2013 by Joakim

against_the_light

Against the light är en den av novellsamlingen Nightside Narratives förvirrande av Kenneth Grant. Det är en vild blandning av fantasi, verkliga händelser, fiktiva och verkliga personer.

Against the light har också sin plats bland den sista delen av den Typhoniska triologin. Den binder samman och skänker lite ljus över bland annat Nu Isis logens arbete.

Man kanske finner det förvirrande med blandningen av verkligt och fantasi men det är det som är lite poängen. Vad vet vi egentligen vad som är verkligt eller inte. Speciellt inte inom magin.

Men ska man ha behållning av novellen bör man nog läst på lite ur den Typhoniska triologin. Men hur som hur så är det en spännande novell med en lustig vändning bara men ger den tid och eftertanke.

The backward darkness

Posted in Typhoniskt with tags , , , , , , , , , , , on 10 maj, 2013 by Joakim

snake.jpg

Let the word of silence be yours for ever true. As thou sit among the darkness searching for a clue.

Light the candle for a woman and her dog. Close you’re eyes and fly away from everydays fog.

Let you’re masks of illusion fall one by one to the floor, let the pure essens of no-thing transend forevermore.

 As the sound of the waken world disappears from within. To the sweet voice of our lady S’lba you will slowly tune in.

Let the sun behind the sun gudie you on you’re lifes path.  Towards the night of Pan you turn and with the hidden one laugh.

So let all things in youre hart go as we turn our faces towards, to the one beyond ten as we fall forwards in  darkness backwards.